/// Uitkering stamrecht bv

U kunt op elk moment uw stamrecht (deels) laten uitkeren. Als u geld uit uw stamrecht nodig heeft, bijvoorbeeld voor uw levensonderhoud, kunt u op elk moment beginnen met periodieke uitkeringen. Zodra de uitkeringen niet meer nodig zijn, kunt u ze weer stopzetten. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Bij een uitkering uit een stamrecht moet voldaan worden aan de 1% sterftekans. Dit houdt in dat er voor de periodieke uitkeringen een minimale looptijd aangehouden moet worden, namelijk zodanig dat de sterftekans minimaal 1% is. De sterftekans hangt af van de leeftijd en het geslacht. Bij jongere mensen is de looptijd langer dan bij oudere mensen.

Uitkeringen dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst waarbij de uitkering en looptijd actuarieel berekend dienen te worden. Bij willekeurig onttrekken kan het hele stamrecht in één keer worden belast.

De stamrecht bv moet loonheffing inhouden op de periodieke uitkeringen.

Print Friendly