/// Opheffing stamrecht bv

Als de stamverplichting is uitgekeerd of de stamrecht bv niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en er geen andere activiteiten vanuit de bv worden ondernomen kan de bv worden geliquideerd.

Als de bv niet meer aan zijn financiële verplichting kan voldoen zal aan de fiscus worden gevraagd of deze geliquideerd mag worden. Uiteraard dienen dan wel eerst alle vorderingen op zowel de DGA als op derden te zijn geïncasseerd.

Wij kunnen u behulpzaam bij het vragen van toestemming bij de fiscus en het opheffen  van de stamrecht bv

Het jaarwerk van het afgelopen boekjaar en de voorliggende boekjaren dienen wel te zijn gemaakt en aangegeven. Eventueel kan dit alsnog door ons worden gedaan.

Het laatste boekjaar (jaar van liquidatie) zal dan ook door ons worden gedaan.

Print Friendly